Rekonstrukce

Koncem července 2018 jsme získali od města Karlovy Vary do výpůjčky část prostor ve starém nevyužívaném baráku,kde jsme započali alespoň v té době první práce

Tento dům byl několik let vybydlený,vandalové zničili přívody tepla,zdi měly několik vrstev malby,která byla špinavá,dům měl staré elektrické rozvody v hliníku,byl bez přívodu vody.

A tak se začalo postupně budovat,tak aby bylo prostředí dostačující pro umístění kočiček.

Bohužel,nic není hned.Čekali nás týdny,měsíce práce,a stále čekají.Pořád je hodně práce.

Ze zdí se musela oškrábat stará malba,muselo dojít k penetracím,bylo odstraněno staré hliníkové el.vedení a vyměněno za nové měděné,byly udělány rozvody vody.

Místnosti byly následně vymalovány.

R.2021 projekt ošetřovny a přijímací místnosti